Forklaring

I disse selvtests benyttes i de fleste tilfælde komma som decimalseparator (adskillelsen af heltals- og decimaldelen), enkelte lokale opsætninger kan dog betyde, at man i stedet skal benytte punktum. Dette kan man afgøre, når man trykker check, start med komma og ret det til punktum, hvis man ikke får svar, når man trykker check.

Hvis man skal angive fx. 2 1/4 skriver man 2,25

Man må ikke skrive fx. 2.100,54 skriv i stedet 2100,54

Man må ikke skrive fx. 15,22% skriv i stedet 15,22

Når man i en opgave har angivet svar i samtlige svarbokse trykker man check, man kan med det samme se resultatet.

Nogle af spørgsmålene er svære, men da de kommer i grupper af 3, kan man se svarene i første spørgsmål, ved at skrive tal i svarboksene og klikke check.

Svarene i de sværere opgaver er mere udførlige og i disse angives i nogle tilfælde både grafiske og algebraiske løsningsforslag.

Har man først klikket check, kan spørgsmålet ikke ændres. 

Man kan tage testen flere gange, der kommer tilsvarende opgaver med nye tal, det er kun det bedste resultat der gemmes i ens resultatliste.

Får man fx.

Marks 40.00/60.00 betyder det man har svaret korrekt på 40 ud af 60 spørgsmål.

Grade 66.67 out of 100.00 betyder at 66.67% af svarene var korrekte.Last modified: Tuesday, 20 March 2018, 8:40 AM